commission

GoGoodly

On en offline magazine voor duurzame doeners

Copy

Archetype ‘Wijze’
De Wijze overziet het geheel en geeft inzicht. Hij wil de wereld begrijpen en samenhang brengen. Denkt logisch, gestructureerd en verzamelt kennis.
Vorm elementen ‘Buur’
• Strakke / Kalme vormen – stabiel /
  betrouwbaar
• Zakelijke kleuren – professionaliteit
• Heldere typografie – intelligentie /
  professionaliteit
• Texturen – zakelijke verfijning
Credits
Zelf geïniteerd project met Everaldo van Doorn (doornvogel) en Arie Langerak (Preach)